04 Aralık 2023
  • İstanbul12°C
  • Ankara11°C

AB Ulaştırma Bakanları Temiz Taşımacılık İçin Demiryoluna Yönelik Berlin Bildirgesini Yayınladı

AB ulaştırma bakanlarının rekabetçi demiryolu taşımacılığı için Avrupa koridorları bağlamında Avrupa demiryolu taşımacılığına ilişkin Berlin Bildirisi 21 Eylül 2020 günü yayınlandı.

AB Ulaştırma Bakanları Temiz Taşımacılık İçin Demiryoluna Yönelik Berlin Bildirgesini Yayınladı

07 Kasım 2020 Cumartesi 13:33

Avrupa’nın ​​ulaştırma alanında politika yapıcılarının uluslararası demiryolu taşımacılığına yönelik güçlü desteğini ifade eden ve 2016 Rotterdam Deklarasyonu ve 2018 Viyana Deklarasyonu'nun yolunu takip eden bildiri, Kombine Taşımacılık Operatörlerini de içeren demiryolu taşımacılığı sektöründen övgü aldı.

Berlin Bildirgesi, COVID-19 pandemisinin dünya çapında toplumlar ve ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerinin ötesinde birçok endüstri ve işletmenin üretimlerini durdurmaları nedeniyle bu durumdan demiryolu taşımacılığının ve kuruluşlarının şiddetli şekilde etkilendiğini vurguluyor. Bildirgede Ulaştırma Bakanlarının Avrupa Birliği ve ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içinde demiryolu taşımacılığı için krizden kaynaklanan zorluklara odaklanması gerektiği belirtiliyor. Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in rekabetçi yük taşımacılığına yönelik Avrupa demiryolu ağına ilişkin 913/2010 sayılı Tüzüğü raporun yayınlanmasından tam on yıl önce kabul etmişti. Bu süre boyunca demiryolu yük koridorları, Avrasya demiryolu yük yolları gibi Avrupa Birliği sınırları dışındaki yük yollarına da bağlantılar oluşturuldu.

AB Ulaştırma Bakanları Temiz Taşımacılık İçin Demiryoluna Yönelik Berlin Bildirgesini Yayınladı

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin demiryollarına ilişkin geliştirme çalışmaları ve tedbir çalışmaları düzenli olarak devam ediyor. 2016 yılında, “Uluslararası demiryolu yükünü artırmak için Demiryolu Taşımacılığı Koridorları” hakkında Rotterdam Bakanlar Deklarasyonu, demiryolu taşımacılığına güçlü siyasi desteği gösteren AB Üye Devletleri, İsviçre ve Norveç Ulaştırma Bakanları tarafından kabul edilmişti. Buna, ilgili demiryolu paydaşlarından oluşan Sektör Beyanı Grubu tarafından kabul edilen Sektör Bildirgesi eşlik etmişti. Bu Sektör Bildirgesi, Demiryolu Yük Koridorları Yönetim Kurulları tarafından desteklenmiş ve 2018 yılında, Avusturya Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen Viyana Bildirisi "Demiryolu yükünü artırma konusunda ilerleme", Ulaştırma Bakanları ve demiryolu taşımacılığına dahil olan paydaşlar arasında güçlü bir işbirliğinin devam etmesi gerektiğinin altını çizmişti. 2020 Berlin Bakanlar Deklarasyonu da bu konudaki çalışmaları ve gelişmeyi sürdürür nitelikte. Bakanların Berlin Bildirgesini hazırlarken izini sürdükleri ve göz önüne aldıkları başlıklar şöyle sıralandı:

  • 21 Haziran 2016 tarihli Rotterdam Bakanlar Deklarasyonu "Uluslararası demiryolu taşımacılığını artırmak için Demiryolu Yük Koridorları",
  • Avusturya Konseyi Başkanlığı tarafından sunulan 6 Aralık 2018 tarihli Viyana Deklarasyonu “Demiryolu yükünün artırılmasına yönelik ilerleme”,
  • 30 Ekim 2018 tarihli "Yeni bir çağın başlangıcı: Avrupa için temiz, güvenli ve uygun fiyatlı mobilite" Graz bildirisi,
  • Avrupa Komisyonu'nun 913/2010 Tüzüğünün uygulanmasına ilişkin raporu, COM (2018).

31 ülke bakanının imza altına aldığı bildirgede Avrupa Birliği’nin demiryolu taşımacılığının sürdürülebilirliğine ve geliştirilmesine ilişkin 5 ana başlık üzerinde mutabakata varıldı. Bu başlıklar Demiryolu Yük Koridorlarının daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yapmak, demiryolu yük taşımacılığı paydaşlarını pazarın ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlayabilmesi için desteklemek, demiryolu yük taşımacılığını yüklerin taşınmasında en çevre dostu yollardan biri olarak güçlendirmek, teknik ve operasyonel uyumu geliştirmek ve kalifiye işgücünü arttırmak oldu.

Kombine Taşımacılardan Rapora Övgü

Avrupa Karayolu-Demiryolu Kombine Taşımacıları Birliği’nin  (UIRR) rapora ilişkin açıklamasında, Avrupa demiryolu taşımacılığının dönüşümünün daha önce görülmemiş bir hızla devam ettiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi: 2019 yılında her iki yük treninden birini Karayolu-Demiryolu Kombine Taşımacıları doldurdu - bu tarihi bir yükseliştir. Bu uirr-ralf-charleyeğilim, ancak geleneksel şekilde demiryolu ile taşınan malların hacmi düşmeye devam ederken ve varlık kullanımını artırma baskısı sürerken kamyon taşımacılığının ekonominin paydaşlarının çoğunluğu tarafından tercih edilmesi ile güçlenecektir. İntermodal operatörler, piyasanın beklediği hizmet seviyelerini geliştirmek için demiryolu taşımacılığı sektörü ile el ele çalışıyor. Başarıları, uluslararası yük trenlerinin güvenilir bir şekilde işleyen bir altyapıya ve pazarın beklediği kaliteyi genişletmek için gereken altyapı kapasitelerine erişirken, adil, moddan bağımsız bir düzenleyici çerçevenin oluşturulduğunu garanti eden politika yapıcıların geniş desteğine bağlıdır. Avrupa ekonomisinin rekabet gücü ve buna paralel yaşanabilir bir kıta arzusu, sağlam bir demiryolu yük ağını gerektirmektedir.

Avrupa Karayolu-Demiryolu Kombine Taşımacıları Birliği (UIRR) Başkanı Ralf-Charley Schultze de “Siyasi karar alıcılar ve demiryolu taşımacılığı sektörünün kilit oyuncularının ortak çabası, demiryolu taşımacılığının Avrupa Yeşil Anlaşması ile ilgili misyonunu yerine getirmesi ve eşzamanlı olarak kıtamızdaki COVID sonrası ekonomik toparlanmayı hızlandırması için gereken performansı sağlamak için bir zorunluluktur," şeklinde yorumda bulundu.

AB Ulaştırma Bakanları Bildirgesi Dayanağı - 21 Eylül 2020, Berlin


“COVID-19 krizi sadece dünya çapında toplumlar ve ekonomiler üzerinde olağanüstü olumsuz bir etkiye sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok endüstri ve işletme üretimi durdurduğu için bu durum demiryolu taşımacılığını ve kuruluşlarını şiddetli şekilde etkiliyor. Bununla birlikte, kriz sırasında uluslararası yük akışlarını ve lojistik zincirlerini korurken, Demiryolu Taşımacılığı Koridorlarının ve ilgili paydaşların endüstrilerin, işletmelerin ve insanların arzını korumadaki önemi ne kadar vurgulansa azdır. Görülüyor ki gelecek dönemde demiryolu taşımacılığı ve paydaşları, bazılarının varlığını tehdit eden krizin neden olduğu olumsuz ekonomik etkilerle mücadele etmek zorunda kalacaklar. Ulaştırma Bakanlarının, demiryolu taşımacılığı ve bu sektörün taahhütleri için Avrupa Birliği ve ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içinde krizden kaynaklanan bu muazzam zorluklara odaklanması gerekmektedir. 

COVID-19 krizinden çok önce, mevcut 11 Demiryolu Yük Koridoru Avrupa'da yük taşımacılığının çok önemli bir unsuru haline geldi ve Avrupa'da tutarlı bir demiryolu yük pazarına doğru ilerlerken örgütsel, teknik ve politik engellerin aşılmasında ilerleme kaydetmeye yardımcı oldu. Bu başarının önemli bir unsuru, koridorlar ve altyapı yöneticileri arasında bilgi alışverişi ve en iyi uygulama, bir diğeri ise tüm Demiryolu Taşımacılığı Koridoru üye ülkeleri ve paydaşlarının örnek teşkil eden işbirliğidir. Ayrıca, TEN-T Çekirdek Ağ Koridorları ile işbirliği ve karşılıklı bilgi alışverişi her iki yapı için de her zaman önemli destek sağlamıştır. COVID-19 salgını sırasında, demiryolunun güvenilir ve dakik olduğu ve esnek, çok modlu bir taşıma sisteminin temel bir unsuru olduğu kanıtlanmıştır. Demiryolu taşımacılığı büyük ölçüde kesintisiz olarak devam etti. Bu, demiryolu taşımacılığının temel başarı faktörlerini, yani kaliteli ve yüksek kapasiteli altyapıyı vurgulamıştır. Yeşil Anlaşmada, Avrupa Komisyonu, demiryolu taşımacılığını iklim dostu taşımacılığa geçişte en önemli öncelik olarak içeriyor, çünkü demiryolu en çevre dostu olan modlardan biridir.

Bu girişimin yalnızca demiryolu taşımacılığına yeni yaklaşımlar ve fikirler getirmesini değil, aynı zamanda Demiryolu Taşımacılığı Koridorları tarafından kazanılan tüm deneyimler ve en iyi uygulamalar üzerine inşa edilmesini bekliyoruz. Demiryolu taşımacılığının geniş ölçekli elektrikli çekiş kullanımından kaynaklanan olağanüstü düşük karbon ayak izi, raylı sistemlerin yüksek enerji verimliliği, yüksek taşıma hacimlerine uygunluk ve diğer çevre dostu sürüş sistemleri bizi tamamen karbon-nötr demiryolu taşımacılığını geliştirilmeye yönelik çalışmaları sürdürmeye teşvik ediyor. Demiryolu gürültüsünün etkin biçimde azaltılması, demiryolu yükünün çevresel avantajını daha da artırmaya yönelik bir başka önemli katkıdır. Demiryolu taşımacılığı için önemli bir fırsat da dijitalleşmedir. Geçici kapasite kısıtlamalarının yönetimi dahil olmak üzere altyapı ağlarının dijitalleştirilmesi, kapasite yönetimi ve tahsisinin yanı sıra birlikte çalışabilir BT sistemlerini kullanarak nakliye süreçlerinin ve ilgili bilgi akışlarının otomasyonu, mevcut ve gelecekteki yatırımların daha verimli kullanımına katkıda bulunacaktır. TEN-T Çekirdek Ağının 2030 yılına kadar tamamlanması ve Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi / Avrupa Tren Kontrol Sisteminin (ERTMS / ETCS) mevcut sürümünün hem yol kenarında hem de araç içi olmak üzere tüm Avrupa'da yaygın olarak konuşlandırılması ve taşınması dijital demiryolu operasyonlarına geçiş, daha verimli ve daha iyi entegre demiryolu taşımacılığına yol açacak ve böylece demiryolu yükünde çığır açan bir dönüşüm sağlayacaktır.”

Sektör Beyan Grubu Berlin Bildirgesi için Takip Notu yayınladı
 

“Avrupa demiryolu taşımacılığını artırmak, yalnızca taşımacılıkta karbonun azaltılması ve Avrupa iklim hedeflerinin karşılanması için önemli bir adım değildir, aynı zamanda COVID-19 salgını karşısında yük taşımacılığının esnekliğini de güçlendirmiştir. Avrupa Yeşil Anlaşması, demiryolu taşımacılığına, düşük karbonlu bir ekonomiye yönelik tam potansiyelini ortaya çıkarma ve AB'nin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az yüzde 55 oranında azaltma hedefine ulaşmasına yardımcı olma fırsatı sunuyor.

Son on yılda, demiryolu taşımacılığı, zorlu bir pazar ortamı ve heterojen ulusal gelişmeler ile karakterize edilmiş, bu da demiryolu taşımacılığında farklı gelişmeler ve pazar payları ile sonuçlanmıştır. Ton-kilometre olarak ifade edilen EU28 demiryolu hacimleri 1995 ile 2016 arasında yüzde 7 arttı. Ancak aynı dönemde EU28 demiryolu yük payı yüzde 20,2'den yüzde 16,4'e geriledi.

Bazı ülkelerde yük taşımacılığında demiryolu modu payında bazı iyileştirmeler ve artışlar kaydedilmiş olsa da, uluslararası demiryolu yük trafiğini artırmak ve demiryolu yükünün modal payını 2030'a kadar yüzde 30'a çıkarmak için AB düzeyinde daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.

'Rotterdam Deklarasyonu'nun ardından sektör, Hollanda'nın Konsey Başkanlığı altında Aralık 2016'daki Demiryolu Taşımacılığı Günü'nde sunulan 10 öncelik belirledi. Sektör paydaşları öncelikler üzerinde entegre bir şekilde çalışma kararı aldılar ve 2017 yılının Temmuz ayında bilgi paylaşım platformu olarak Sektör Beyanı Grubu'nu kurdular. Belirlenen önceliklerin her biri için raportörler atandı.

Sektör Beyanı Grubu, Avrupa Komisyonu Demiryolu Taşımacılığı Koridorları Yönetmeliği’ni revize etmeyi hedefleyen, Bakanlar tarafından hazırlanan 21 Eylül 2020 tarihli "Demiryolu Yük Koridorları: Avrupa'da Demiryolu Taşımacılığının Geleceği" Deklarasyonunu (Berlin Beyannamesi) memnuniyetle karşılamaktadır. Berlin Bildirgesi, Üye Devletlerin uluslararası demiryolu taşımacılığını ve Demiryolu Taşımacılığı Koridorlarını desteklemek için gerekli net taahhüdünü sergilemekte ve Avrupa Yeşil Anlaşması açısından demiryolu yükünün çevresel avantajını haklı olarak kabul etmektedir. Üye Devletlerin Dijital Otomatik Kuplaj için bir göç stratejisi üzerinde anlaşmaya varma konusundaki açık taahhütlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Bildirgenin girişinde belirtildiği gibi altyapı ağlarının daha fazla dijitalleştirilmesinin, kapasite yönetiminin ve tahsisinin önemini de vurgulamak istiyoruz.

Sektör Beyanı Grubu, kuruluşundan bu yana, tüm paydaşlara, belirlenen öncelikli eylemleriyle birlikte Sektör Beyannamesinin uygulanmasıyla ilgili tüm bilgileri şeffaf bir şekilde sağlamaya dahil olmuştur. Atanan raportörler, SBG'nin gücünden yararlanarak, öncelikli eylemlerin uygulanmasını hızlandırmak için sektör çapında ve siyasi destekle bir dinamik yarattı. En başından beri temel slogan entegre bir şekilde birlikte çalışmaktı. Seçilen yönetişim yapısının, tüm sektör paydaşları arasındaki iletişimi ve işbirliğini teşvik etmede yararlı olduğu kanıtlanmıştır; bu, belirlenen zorlu sorunların üstesinden gelmek için önemli bir ön şarttır. Ayrıca, ulaştırma bakanlıkları ile etkileşim, tüm aktörler arasında daha fazla şeffaflık ve güven sağlanmasında destekleyici olmuştur. Bu ortak eylemler, Avrupa demiryolu yük taşımacılığı için somut bir gelişme sürecini harekete geçirmiştir. Bununla birlikte, demiryolu moduna yönelimi gerçeğe dönüştürmek için demiryolu taşımacılığı sektöründe ek bir ivmeye ihtiyaç vardır. Uluslararası demiryolu taşımacılığı, özellikle sınır geçişlerinde ve eksik bağlantılarda altyapı ve operasyonel darboğazlar nedeniyle hala engelleniyor. Bu takip notunda Sektör Beyanı Grubu, öncelikleri şöyle özetlemektedir: 

1. Zaman Çizelgesini ve Kapasite Yeniden Tasarımını İzleme
2. RFC'lerde kapasite teklifi için yeni kavramlar
3. Geçici Kapasite Kısıtlamaları (TCR'ler) Konusunda Koordinasyonun İyileştirilmesi
4. Yol Koordinasyon Sisteminin (PCS) kullanımının geliştirilmesi
5. Sınırlardaki süreçlerin uyumunu iyileştirme
6. Tren takibi ve Beklenen Varış Zamanı (ETA)
7. Önceliklendirme, finansman araçları, TEN-T parametrelerinin izlenmesi
8. Somut Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi’nin (ERTMS) Uygulamasının Kolaylaştırılması
9. Uygulanan / paylaşılan Temel Performans Göstergeleri ile nakliye hizmetlerinin kalitesini izleme
10. Koridor Bilgi Belgesinin (CID) Uyumlaştırılması
11. Uluslararası Acil Durum Yönetimi (ICM)
12. Dil Programı

Yorumlar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
SON DAKİKA